Obnovljivi izvori energije: Zašto su solarne elektrane najbolja opcija

obnovljivi izvori energije
obnovljivi izvori energije

Conversio Academy, 5.9.2023. – što su to obnovljivi izvori energije? Obnovljivi izvori energije su prirodni resursi koji se sami obnavljaju ili obnavljaju  prirodnim procesima, te se koriste za proizvodnju energije. Suprotno tome, fosilna goriva kao što su ugljen, nafta i plin su neobnovljivi izvori energije jer se troše brže nego što se mogu prirodno obnoviti.

Obnovljivi izvori energije


Solarna Energija: proizvodi se korištenjem fotonaponskih panela koji pretvaraju sunčevu svjetlost u električnu energiju. Ova tehnologija je ekološki prihvatljiva, s minimalnim emisijama stakleničkih plinova i niskim troškovima održavanja.

Energija vjetra: Vjetroenergija koristi snagu vjetra za proizvodnju električne energije putem vjetroelektrana. Ovo je čista, obnovljiva opcija koja se brzo razvija, ali ima ograničenja u pogledu zemljopisne dostupnosti i zahtjeva za stalnim vjetrovitim područjima.

Energija vode: Hidroenergija koristi snagu vodnih tokova za proizvodnju električne energije, obično putem brana i hidroelektrana. Ovaj izvor energije je stabilan, ali može utjecati na ekosustave rijeka i zahtijeva velike infrastrukturne projekte.

Biomasa: koristi organske materijale poput drva, poljoprivrednih ostataka i biološkog otpada za proizvodnju toplinske i električne energije. Održiva opcija koja smanjuje otpad i potiče učinkovito gospodarenje skundarnim sirovinama.

Geotermalna Energija: iskorištava toplinu iz unutrašnjosti Zemlje za grijanje i električnu energiju. To je konstantan izvor energije dostupan 24/7, bez obzira na vremenske uvjete.


Svjetla budućnost solarnih elektrana

obnovljivi izvori energije


Iako su gore pobrojani svi tipovi “zelene” obnovljive enrgije, nisu svi tako jednostavni za implementaciju. Ista su povezana sa vrlo visokim početnim troškovima, a neki sa kompleksnim eksploatacijskim troškovima. Jedino energija sunca (solarna energija) je dostupna svugdje, jednostavna za izvedbu i prilagodljiva postojećim ograničenjima. S toga su solarne elektrane bitno rasprostranjenije nego ostali tipovi elektrana. 


Solarna energija je prisutna danas ali i sutra. Kao najisplativija obnovljiva opcija proizvodnje energije iz nekoliko ključnih razloga:


Dostupnost: Sunce je dostupno gotovo svugdje na Zemlji, što čini solarnu energiju praktički primjenjivom u većini regija.
Niski troškovi ulaganja: Cijene solarnih panela, kontrolera i invertera su dramatično pale posljednjih godina, čime je solarna energija postala pristupačna za mnoga kućanstva i tvrtke.
Mali operativni troškovi: Solarni sustavi zahtijevaju minimalno održavanje i imaju dugi vijek trajanja, što smanjuje ukupne troškove tijekom vremena. Nema pokretnih dijelova, nema komponenti koje zahtjevaju periodičke izmjene.
Održivost: Buduaći da solarne elektrane mogu biti od onih u mikroizvedbi (primjerice napajnje prometnih znakova), do sustava koji napajaju cijele gradove, solarna energija se prilagodjava potrebama, i najbitnije proizvodnja se odvija tamo gdje se energija i troši. Minimalno opterećenje distribucijskih sustava.

Budućnost solarnih elektrana


Solarni sektor nastavlja rasti i razvijati se rapidno. U budućnosti nema nekih zapreka ili problema koji bi mogli dovesti do stagnacije. Samim tim očekujemo značajne inovacije koje će doprinjeti još boljim rezultatima i pojednostaviti proces.


Veća učinkovitost: Ako znamo da današnji paneli imaju učinkovitost od oko 24%, napredak tehnologije će povećati učinkovitost solarnih panela, čineći ih još konkurentnijima u odnosu na fosilna goriva.
Pohrana energije: Razvoj u području pohrane energije omogućit će bolju iskorištenost solarnih resursa. Danas koristimo olovne, suhe olovne, različite baterije na bazi Litija, i novorazvijene “slane” baterije. Ove posljednje obzirom na nisku cijenu i dugi vijek trajanja će definitivno omogućiti učinkovitije spremanje energije za periode kad nema sunčeve svjetlosti.
Integracija u građevinske projekte: Solarni paneli će postati standardna komponenta novih građevinskih projekata, čime će se smanjiti ukupna potrošnja energije. Već danas u nekim državama Europe sve nove zgrade u projektnoj dokumentaciji podrazumjevaju solarne panele na krovu. 

Razvoj autonomnih strujnih mreža: Solarni sustavi će omogućiti izgradnju mikromreža  na lokacijama gdje nije jednostavno dovesti distribucijsku mrežu (otoci, planinsk predjeli) i namjenskih mikrosustava (primjerice solarne ulične svjetiljke već danas rade potpuno autonomno). Sve to pridonosi većoj energetskoj neovisnosti.


Naša budućnost


Sve u svemu, solarna energija će igrati ključnu ulogu u održivoj energetskoj budućnosti i predstavlja svijetlu perspektivu za čiste i ekonomične izvore energije. Mi u Conversio Energie GmbH , smo sve to već davno prepoznali. I zajedno sa našim partnerima razvijamo kompletan know/how sustav. S toga kad kažemo da su sva zanimanja vezana za solarne elektrane zanimanja budućnosti, to uistinu i mislimo. Osigurajte svoju budućnost i ako ste električar, ili majstor sa područja električne struke, prijavite se postanite dio našeg tima. Imamo stalno otvoreni natječaj za električare solarnih elektrana. Osiguravamo vam dodatno školovanje potpuno BESPLATNO  i visoka vanserijska primanja.